Máte problémy s finančním úřadem?

Čím dříve se na nás obrátíte, tím lépe dokážeme ochránit Vaše práva.

Chci poradit

Informace o nás

společnost Censitio s.r.o.

Společnost Censitio s.r.o. vykonává daňové poradenství pomocí daňového poradce Ing. Tomáše Hajduška. Specializujeme se na řešení sporů se správcem daně. V této oblasti poskytujeme našim klientům kompletní servis a podporu. Mezi nejčastěji poskytované služby patří:

Ing. Tomáš Hajdušek

daňový poradce, vedoucí sekce správy daní KDP ČR

Tomáš Hajdušek je daňovým poradcem se zaměřením na správu daní. Je jediným společníkem daňově poradenské společnosti Censitio s.r.o.. V roce 2012 byl členem prezídia Komory daňových poradců ČR. Od roku 2013 je vedoucím sekce správy daní při KDP ČR. Přednáší problematiku správy daní pro odbornou i laickou veřejnost, publikuje v odborných periodikách (Daňový expert, Právo a daně v praxi, Bulletin Komory daňových poradců České republiky) a poskytuje vyjádření do sdělovacích prostředků (Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské noviny, Podnikatel.cz, Česká justice).

Od ledna 2012 do března 2014 byl poradcem ministra průmyslu a obchodu pro oblast daní a administrativy podnikatelů. Od dubna 2013 do února 2014 vykonával funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro podnikání, ochranu spotřebitele a digitální ekonomiku.

Portrét Tomáše Hajduška

S čím Vám můžeme pomoci?

prohlédnete si naše služby

Naší firemní vizí je poskytovat podnikatelům v jejich úsilí kompletní servis a maximálně bránit jejich práva. Je třeba vést spor se správcem daně naplno a důsledně od samého začátku.

Daňové řízení

Zjednodušeně řízení za účelem výběru a správy daní. Mezi nejznámější daňová řízení patří vyměřovací řízení, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola a odvolací řízení.

Číst více

Vyměřovací řízení

V rámci vyměřovacího řízení, jak ostatně napovídá jeho název, dochází k vyměření daně. Nejčastěji se tak děje na základě daňového přiznání, podaného samotným daňovým subjektem.

Číst více

Místní šetření

Správce daně může provádět místní šetření, a to ve kterékoliv fázi daňového řízení. Místní šetření se nejčastěji provádějí za účelem vyhledání důkazních prostředků.

Číst více

Daňové přiznání

V rámci vyměřovacího řízení dochází k vyměření daně. Nejčastěji se tak děje na základě daňového přiznání, podaného samotným daňovým subjektem.

Číst více

Postup k odstranění pochybností

Postup k odstranění pochybností (dříve vytýkací řízení) je “předkontrola” a správce daně by ho měl zahájit vždy, ale zároveň jen tehdy, pokud má oprávněné pochyby o údajích v daňovém přiznání.

Číst více

Nadměrný
odpočet DPH

Nadměrný odpočet DPH bývá nejčastější příčinou postupu k odstranění pochybností dle § 89 – 90 daňového řádu a zadržení tohoto nadměrného odpočtu.

Číst více

Daňová
kontrola

Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti pro správné stanovení daně.

Číst více

Odvolací
řízení

Daňovým řízením se zjednodušeně rozumí řízení za účelem výběru a správy daní. Mezi nejznámější daňová řízení patří vyměřovací řízení, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola a odvolací řízení.

Číst více

Řízení před
správním soudem

Podle ústavy má daňový subjekt právo na to, aby rozhodnutí správce daně bylo na základě jeho žádosti (žaloby) přezkoumáno soudem.

Číst více

Vedení
účetnictví

Vedení účetnictví, daňové evidence či mzdové evidence Vám zabezpečíme prostřednictvím specializované firmy Kami účto s.r.o..

Číst více

Kontaktní údaje

zůstaňte v kontaktu

Formulář

napište nám