Nadměrný odpočet DPH

Nadměrný odpočet DPH bývá nejčastější příčinou vytýkacícho řízení tedy postupu k odstranění pochybností dle § 89 – 90 daňového řádu.

Nadměrný odpočet DPH

Jedná se o postup při správě daní podle § 89 – 90 daňového řádu. Nejčastěji je vedeno právě ve věci nadměrných odpočtů DPH. V minulosti byl tento institut bohužel nikoliv ojediněle zneužíván k šikanování daňových subjektů, kdy jim byl mnohdy zcela bezdůvodně zadržován nadměrný odpočet, což v některých případech vedlo k ohrožení samotné existence firmy. Po zahájení vytýkacího řízení totiž skončí běh lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu a nadměrný odpočet je vrácen, pokud vytýkací řízení dopadne pro daňový subjekt dobře, až po 30 dnech od jeho ukončení, resp. po doručení platebního výměru, jehož vydáním každá vytýkací řízení musí skončit.

Zejména v důsledku revolučně se vyvíjející judikatury českých správních soudů a změny legislativy byla činnost správce daně v této oblasti značně kultivována.

Důležité je si zapamatovat, že vytýkací řízení musí být zahájeno tzv. výzvou správce daně, ve které správce daně nejenom sdělí, co se mu na daňovém přiznání nezdá, ale zároveň sdělí konkrétní pochybnosti, které ho k tomuto názoru vedou.

Vytýkací řízení lze zahájit pouze před vyměřením daně, tedy v podstatě pouze do 30 dnů po termínu pro podání daňového přiznání. Po uplynutí této doby lze daňovou povinnost prověřit pouze provedením daňové kontroly.

Poptávka po službě: Nadměrný odpočet DPH

zavřít  

Načítá se